Koniec promocji cenowej za:

Regulamin sklepu
Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne:
1. Kupując na punktmedyczny24.pl w pełni akceptujesz poniższy Regulamin.
2. Sklep punktmedyczny24.pl - dokonuje dostawy produktów widniejących w sklepie za pośrednictwem Internetu.
3. Sklep punktmedyczny24.pl należy do EK.SHOOPS! Sp. z o.o. ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz NIP: 9671447371, REGON:389543176.
4. punktmedyczny24.pl umożliwia płatność z pośrednictwem firmy Przelewy24
5. Opis, zdjęcia oraz produkty są własnością Sklepu. 


II. Procedura składania i realizacji zamówień:
1. Zamówienie usługi można składać za pomocą przycisku "do koszyka" następnie "złóż zamówienie".
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych      wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail lub/i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić      złożenie zamówienia.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. Wszystkie produkty wysyłane są przez EK.SHOOPS! Sp. z o.o. i dostarczane przez firmę kurierską Inpost.
5. Z zamówienia można zrezygnować, jeżeli przesyłka nie została nadana, w momencie gdy przesyłka jest już transportowana na adres klienta nie ma możliwości rezygnacji do momentu jej otrzymania.
6. Cena znajdująca się na naszym sklepie jest ceną całościową produktu.

7. W przypadku braku dostępnego koloru produktu, sprzedający ma prawo do wysyłki dowolnego dostępnego koloru. 


III. Płatność:
1. punktmedyczny24.pl udostępnia następującą formę płatności:
a) Szybkie płatności online za pośrednictwem Przelewy24


IV. Wysyłka:
1. Zamówienia są wysyłane z magazynu w 24h od momentu zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Przelewy24. Szacowany czas dostarczenia przesyłki to około 1-3 dni robocze licząc od dnia zaksięgowania wpłaty.


V. Tryb postępowania reklamacyjnego:
1. Reklamacje można zgłaszać poprzez e-mail kontakt@punktmedyczny24.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zamawiającej (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.


VI. Procedura reklamacji, gwarancji:
1. Procedura gwarancji jest rozpoczynana w następujących zdarzeniach:
- gdy wysłany produkt został uszkodzony w czasie transportu,
- gdy przesyłka zostanie zagubiona,
- gdy pomyłkowo zostanie wysłany inny produkt,
W takich przypadkach produkt jest wymieniany na nowy. Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu pierwszych 14 dni. Możemy poprosić o zdjęcia produktu i opakowania paczki, dlatego zalecamy zachowanie opakowania przez w celu ułatwienia procedury. 
2. W przypadku chęci reklamacji towaru należy go odesłać na adres sprzedawcy. W celu otrzymania adresu należy przesłać informację na kontakt@punktmedyczny24.pl

VII. Zwroty
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością i formularze, który otrzymasz po kontakcie e-mailowym.
Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Z uwagi na panującą pandemię na maseczki ochronne jednorazowe oraz wielorazowe oraz tlen inhalacyjny nie przyjmujemy zwrotów. Maseczki jak i tlen są towarem higienicznym, które zgodnie z artykułem 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenckich nie podlegają zwrotowi. 

Zgodnie z art.38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Bezpieczeństwo Twoich danych:
1. Oferujemy ochronę prywatności i bezpieczne zakupy. Nigdy nie ujawniamy danych osobowych osobom trzecim. Wszystkie informacje zebrane przez nas są wykorzystywane tylko wyłącznie do właściwego procesu zamówienia.


IX. Wysyłka faktur i rachunków:
1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży jest stosowny dokument księgowy. Chęć jego uzyskania należy potwierdzić poprzez kontakt z nami.
2. Dowód księgowy potwierdzający zakup towaru można otrzymać drogą elektroniczną.
3. Otrzymywanie dowodu księgowego w formie pliku pdf lub jpg jest bezpłatne. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać dowod księgowy w formie pliku pdf musi posiadać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany oraz musi posiadać program pozwalający na przeglądanie plików pdf.
4. punktmedyczny24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na już złożone zamówienia.


X. Polityka prywatności sklepu internetowego punktmedyczny24.pl

Szanując Państwa prawo do prywatności jako właściciel Sklepu Internetowego oraz Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO), niniejszym przedstawiam politykę prywatności obowiązującą w Sklepie Internetowym punktmedyczny24.pl

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO wykonuję obowiązek informacyjny.

 
Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu punktmedyczny24.pl poprzez Serwis.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego punktmedyczny24.pl na zasadach określonych w niniejszej Polityce i Regulaminie Sklepu Internetowego punktmedyczny24.pl jest EK.SHOOPS! Sp. z o.o. ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz NIP: 9671447371, REGON:389543176.

 2. Jako Administrator danych osobowych Sklepu Internetowego, punktmedyczny24.pl dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO

 3. EK.SHOOPS! Sp. z o.o. zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

 4. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez EK.SHOOPS! Sp. z o.o. w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Produktów oraz podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.

 5. EK.SHOOPS! Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej wykorzystując dane osobowe w takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz RODO.

 6. Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.

 7. W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest (1) założenie Konta lub (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego wraz z (3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez EK.SHOOPS! Sp. z o.o. oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego.

 8. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia, (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionych Produktów.

 10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.

 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

 13. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto w Sklepie Internetowym lub poprzez przesłanie maila na adres e-mail: kontakt@punktmedyczny24.pl.

 14. Dane Klientów Sklepu Internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie Internetowym za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: kontakt@punktmedyczny24.pl o oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

 15. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

 16. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Polityka plików „cookies”

EK.SHOOPS! Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników stron internetowych. EK.SHOOPS! Sp. z o.o. wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień w zakresie obsługi plików „cookies”.

Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" odnosi się do każdej strony internetowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne będącą własnością EK.SHOOPS! Sp. z o.o..

Poprzez korzystanie z serwisów internetowych EK.SHOOPS! Sp. z o.o. wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką plików „cookies”. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików „cookies”, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisów internetowych EK.SHOOPS! Sp. z o.o..

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Pliki "cookies" stosowane przez EK.SHOOPS! Sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych.

Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dopasowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Używane są także by tworzyć anonimowe statystyki z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dają możliwość ulepszenia działania stron i aplikacji oraz ich zawartości.

Czy jest możliwe usunięcie plików "cookies"?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl